Rozbor sedimentu pro uložení na povrch terénu - vyhláška 273/2021

Má-li se sediment použít na povrch terénu, provádí se rozbor dle Vyhlášky 273/21 Sb. Tabulka 5.4

Popis rozboru


Má-li se sediment použít na povrch terénu, provádí se rozbor dle Vyhlášky 273/21 Sb. Tabulka 5.4

Stanovení

Cena

Délka zkoušky

Vyhláška 273/2021 Sb.
Tab. 5.4
6850,- 7-10 dní

Pokud nevyjde Tabulka 5.4

V případě, že sediment nevyhoví Tabulce 5.4 v nejvýše 3 parametrech, lze provést testy ekotoxicity dle Tabulky 5.3  Pokud je sediment splní, lze jej použít na povrch terénu. Pokud nesplní, stává se odpadem.

Stanovení

Cena

Délka zkoušky

Vyhláška 273/2021Sb.
Tab. 5.3

8250,-

14-21 dní

 

Pokud sediment vyhlášce nevyhoví

V případě, že výsledky analýz nevyhoví požadavkům vyhlášky 257/2009 Sb. ani požadavkům vyhlášky 273/2021 Sb., stává se sediment odpadem a je nutno provést další analýzy dle Vyhlášky 273/2021 Sb. O nakládání s odpady, aby bylo možno určit, na jaký typ skládky by se měl sediment uložit. Pro tyto účely je třeba provést analýzy ve výluhu dle tab. 10.1 s doplněním stanovení TOC v sušině.

Stanovení

Cena

Délka zkoušky

Tab. 10.1 Výluhová třída II 2275,- 7-10 dní
TOC 1100,- 7-10 dní

Odběr vzorku a doprava

Vyhláška předepisuje akreditovaný odběr vzorku sedimentu i půdy. Nabízíme

  • akreditovaný odběr vzorku sedimentu našimi pracovníky včetně odběrového protokolu (1800,-)
  • akreditovaný odběr vzorku zemědělské půdy našimi pracovníky včetně odběrového protokolu (550,-)
  • dopravu vzorku do laboratoře (do 25 km od Prahy a Českých Budějovic zdarma, jinak 10 Kč/km)

 

Cena rozboru

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Rozbor sedimentu dle Vyhlášky 273/2021 Tabulka 5.4 cena 6850 Kč

Objednejte si náš rozbor
Objednat rozbor
Není vám něco jasné?
Napište nám