Jak odebrat vzorek?

Nejedná se o žádnou raketovou vědu. Řiďte se prosím pokyny na této stránce a odebrání vzorku pro Vás bude hračka.

Je to snadné!

  1. Je vhodné se zamyslet nad tím, odkud vodu nejčastěji odebíráme (z vodovodního kohoutku, přímo ze studny atd.). Pokud chceme vědět, co pijeme, je třeba odebírat vodu z kohoutku, jen tak jsou zahrnuty i případné vlivy vodovodního rozvodu po domě.
  2. V případě, že nebyla studna delší dobu používána (např. po zimě) je vhodné odčerpat vodu ze studně alespoň v trojnásobku objemu vody ve studni. Poté necháme vodu znovu nastoupat a odebereme vzorek.
  3. Před samotným odběrem necháme vodu 5 minut odtéct a poté začneme s odběrem.
  4. Při odběru postupujeme tak, aby případná nečistota z rukou nekontaminovala vzorek (tj. držet vzorkovnici tak, aby voda netekla přes prsty).
  5. Připravíme si ke kohoutku všechny vzorkovnice, ať je máme snadno po ruce.

Odběr vody pro stanovení chemických ukazatelů a těžkých kovů

Použijeme půl litrovou plastovou vzorkovnici (ta je na chemické ukazatele), kterou 3x vypláchneme (včetně uzávěru) odebíranou vodou. Poté naplníme vzorkovnici až po okraj a uzavřeme ji.

Pokud máme i 100 ml plastovou vzorkovnici (ta je na těžké kovy), postupujeme stejně.

Odběr vody pro stanovení bakteriologických ukazatelů

Použijeme speciální sterilizovanou plastovou vzorkovnici, vyzvednutou předem v laboratoři. Vzorkovnici otevřeme až těsně před odběrem. Vzorkovnice je opatřena pečetí s označenou dobou minimální trvanlivosti. Vzorkovnici otevřeme a bez vyplachování ji naplníme odebíranou vodou. Víčko po celou dobu držíme v druhé ruce vrškem k sobě, aby např. při kýchnutí nedošlo ke kontaminaci.

Vzorkovnici neplníme až po okraj, ale cca 2 cm pod hrdlo, aby měly bakterie dost vzduchu.

Odběr vody pro stanovení pesticidů

Použijeme hnědou skleněnou litrovou vzorkovnici. Vzorkovnici 3x vypláchneme (včetně uzávěru) odebíranou vodou. Poté naplníme vzorkovnici až po okraj a uzavřeme ji.

Doručení vzorku do laboratoře

Pokud vodu nevezete do laboratoře bezprostředně po odběru, je třeba vzorek chladit, v žádném případě nesmí zůstat na přímém slunci.

Vzorek je nutné doručit do laboratoře co nejdříve, nejpozději však do 24 hodin od odběru (kvůli ovlivnění mikrobiologie). 

Předávací protokol

Chcete-li, můžete si stáhnout a doma připravit předávací protokol, nebo si jej můžete vyzvednout spolu se vzorkovnicemi u nás v laboratoři.

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám