Rozbor vody v bazénu

Na pravidelné rozbory bazénové vody pro potřeby hygieny potřebujete spolehlivého partnera. Naše laboratoř Monitoring poradí, provede odběry a spolehlivě zpracuje veškeré rozbory.

Popis rozboru

Jste vlastníkem či provozovatelem bazénu, sauny s ochlazovacím bazénem či koupaliště s přístupem veřejnosti? Potřebujete vyhovět požadavkům hygienika a zadávat data o Vašem bazénu do systému PIVO? Potom potřebujete pravidelný rozbor vody v bazénu.

Rozbor vody v bazénu

Podle Vyhlášky 238/2011 Sb. máte povinnost zajistit pravidelné vzorkování kvality vody v bazénu akreditovanou laboratoří.

Co bude při péči o bazén dělat naše laboratoř a jaké povinnosti při péči o bazén připadají na Vás?

Naše laboratoř se postará o pravidelné měření bakterií včetně legionely a některých dalších chemických parametrů.

Vy či Váš pracovník se musí starat o to, aby bylo v bazénu správné množství chloru, správná hodnota pH atp., podrobněji vizte Vyhlášku č. 238/2011 Sb. My provedeme rozbor vody v bazénu a na základě jeho výsledků Vám sdělíme, že bazén funguje správně, že voda neobsahuje žádné bakterie, že množství chloru je v pořádku, pH je v normě atp. Při případném problému Vás ihned informujeme, počkáme na zjednání nápravy a poté provedeme opakovaný odběr.

Jak často je třeba rozbor vody v bazénu provádět?

Četnost rozborů je dána Vyhláškou č. 238/2011 Sb.:

  • 1x měsíčně u bazénu s teplotou do 28°C
  • U bazénu s teplotou nad 28°C 1x za měsíc ve větším rozsahu a 1x za měsíc v menším rozsahu, celkem tedy 2x do měsíce

V případě, že 5x po sobě nebude nalezeno žádné bakteriologické znečištění, snižuje se automaticky interval na 1x měsíčně ve větším rozsahu.

Komu se výsledky rozborů předkládají?

Výsledky rozborů se zadávají do databáze PIVO, kterou provozuje Hygienická služba (dále „HS“). Při případné kontrole od HS je nutné doložit, že voda v bazénu je pravidelně kontrolována a je vždy vyhovující.

Objednat rozbor

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zvolte si rozbor:

Teplota do 23°C

Teplota do 28°C

Teplota nad 28°C

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám

K získání výsledků rozboru stačí 3 kroky


Vyjasnění si zadání

Domluvíme se, jaké jsou parametry bazénu - teplota vody, objem, zdroj vody.

Cenová nabídka

Sestavíme cenovou nabídku přesně na míru, po jejím odsouhlasení podepíšeme smlouvu.

Cenová nabídka

Pokud jste v časové tísni, lze udělat první odběr a poté teprve řešit smlouvu.

Zahájení pravidelných odběrů

Náš vzorkař přijede k Vám a provede první odběr, zároveň na místě vše vysvětlí.

Zahájení pravidelných odběrů

Po dokončení prvních analýz zadáme výsledky rozboru do registru Krajské hygienické stanice.