Rozbor pitné vody dle Vyhlášky 252/04

Úplný a krácený rozbor pitné vody dle Vyhlášky 252/04. Včetně odběru, dopravy a zadání do systému PIVO.

Popis rozboru

Pro koho je rozbor dle Vyhlášky 252/04 určen? Obecně pro všechny podnikatelské subjekty, školy, jídelny, restaurace, ve kterých se používá jako zdroj vody vlastní studna.

Dále se krácený rozbor používá při kolaudaci podnikatelských prostor, i když je používána voda z vodovodu.

Typy rozborů

Rozlišujeme 2 základní typy rozborů:

 • Úplný rozbor
 • Krácený rozbor

Úplný rozbor dle Vyhlášky 252/04

Kdy je potřeba: U nového vlastního zdroje pitné vody pro podnikatelské účely (hotel, restaurace, školka, …) a poté jednou za 2 roky.

Nejčastější kombinace

 • Úplný rozbor, nový vrt, bez pesticidů (Úplný + Be + uran)
 • Úplný rozbor, nový vrt, včetně pesticidů (Úplný + Be + uran + pesticidy)
 • Úplný rozbor, podzemní voda, dezinfikované zdroje, bez pesticidů (Úplný + Ag + Be +  bromičnany + chlor volný+ chloritany +chlorečnany + ozon)
 • Úplný rozbor, podzemní voda, dezinfikované zdroje, včetně pesticidů (Úplný + Ag + Be +  bromičnany + chlor volný+ chloritany +chlorečnany + ozon + pesticidy)
 • Úplný rozbor, povrchová voda, dezinfikované zdroje, bez pesticidů (Úplný + Ag + Be +  bromičnany + Clostridium + chlor volný+ chloritany +chlorečnany + ozon)
 • Úplný rozbor, povrchová voda, dezinfikované zdroje, včetně pesticidů (Úplný + Ag + Be +  bromičnany + Clostridium + chlor volný+ chloritany +chlorečnany + ozon + pesticidy)

Základní rozsah úplného rozboru

Stanovované ukazatele:
Chemické ukazatele, těžké kovy, bakteriologické ukazatele, TOL, PAU.

Doplňkové parametry úplného rozboru

 • akrylamid, epichlorhydrin cena dohodou (Stanovení v pitné vodě se provede jen v případě, kdy není možné provést výpočet podle vysvětlivky 10 v příloze č. 1 k této vyhlášce a látka se vzhledem k použitým materiálům může ve vodě vyskytovat.)
 • berylium (Stanovuje se vždy u nového zdroje a dále tam, kde nálezy beryllia přesahují 30 % limitní hodnoty.)
 • bromičnany, chlorečnany, chloritany  (Stanovuje se jen u vody ošetřené ozonem nebo chlornanem sodným.)
 • Clostridium perfringens (Stanovuje se pouze u pitných vod upravovaných přímo z vod povrchových nebo u podzemních vod ovlivněných povrchovými vodami.)
 • chlor volný (Stanovuje se pouze v případě použití chloru nebo prostředků obsahujících chlor, oxidu chloričitého nebo ozonu při úpravě vody. Za úpravu se považuje i dezinfekce vody.)
 • ozon (Stanovuje se pouze v případě použití chloru nebo prostředků obsahujících chlor, oxidu chloričitého nebo ozonu při úpravě vody. Za úpravu se považuje i dezinfekce vody.)
 • pesticidní látky (Stanovují se pouze pesticidy s pravděpodobným výskytem v daném zdroji, nestanovení pesticidních látek se zdůvodní. Rozsah je následující: aldrin, dieldrin, endosulfan I, endosulfan II, endosulfan sulfát, endrin, endrin aldehyd,  heptachlor, heptachlor epoxid, hexachlorbenzen, isodrin, methoxychlor, mirex, oktachlorstyren, oxychlordan, pentachlorbenzen, triflutralin, polohové izomery následujících látek – DDD, DDE, DDT, HCH včetně lindanu (γ-HCH), acetochlor, alachlor, ametryn, atrazin,  atrazine-desethyl, atrazine-deisoprophyl, chloridazon, matazachlor, metolachlor, prometryn, propazin, simazin, terbutylazin, terbutryn.)
 • stříbro (Stanovuje se u vod dezinfikovaných solemi stříbra a vod upravovaných zařízením obsahujícím stříbro.)
 • TOC (Nemusí se stanovovat u zdrojů dodávajících méně než 10 000 m3 vody denně.)
 • uran (Stanovuje se vždy u nového zdroje podzemní vody, dále tam, kde nálezy radioaktivních ukazatelů indikují přítomnost uranu ve vodě, a tam, kde nálezy uranu přesahují 30 % limitní hodnoty.)
 • vinylchlorid /Stanovení v pitné vodě se provede jen v případě, kdy není možné provést výpočet podle vysvětlivky 10 v příloze č. 1 k této vyhlášce a látka se vzhledem k použitým materiálům může ve vodě vyskytovat. Stanovení chlorethenu (vinylchloridu) se provede u nových zdrojů před jejich uvedením do provozu.)

Krácený rozbor dle Vyhlášky 252/04

Kdy je potřeba: při kolaudaci podnikatelských prostor i při obecním zdroji vody, u vlastního zdroje pitné vody pak jednou za rok.

Nejčastější kombinace

 • Krácený rozbor upravené podzemní vody 
 • Krácený rozbor upravené povrchové vody (dříve Krácený I) 

Základní rozsah

Stanovované ukazatele:
E.Coli, počty kolonií při 22 a 36°C, koliformní bakterie, amonné ionty, barva, dusičnany, CHSKMn, chuť, konduktivita, pach, pH, zákal, železo.

Doplňkové parametry kráceného rozboru

 • dusitany (Stanovuje se pouze v případě, že se provádí dezinfekce vody chloraminací.)
 • hliník (Stanovuje se pouze při použití koagulačního činidla na bázi hliníku.)
 • chlor volný (Stanovuje se pouze v případě použití prostředků obsahujících chlor.)
 • mangan (Stanovuje se pouze v případě, kdy je mangan z vody při úpravě odstraňován.)
 • mikroskopický obraz (Stanovuje se v případě, je-li zdrojem povrchová voda.)

Doprava a odběr

Odběr vzorku musí být proveden naším pracovníkem a stojí 750 Kč.

Doprava do 25 km od Prahy nebo Českých Budějovic je zdarma, nad 25 km je cena 17 Kč/km.

Zadání výsledků do systémů PIVO

Po dokončení analýzy za Vás zdarma zadáme výsledky do registru PIVO (pitné vody), provozované hygienickou službou.

Kdy se dozvím výsledky?

Výsledky jsou běžně dostupné do týdne až čtrnácti dnů. V případě zaplacení při předání vzorku lze protokol s výsledky zaslat emailem.

Co dělat, pokud výsledky dopadnou špatně?

V případě nepříznivých výsledků zkoušek nabízíme zdarma konzultace a návrhy na řešení ve spolupráci s firmou AQUA Cleer, s.r.o., která se zabývá úpravami vod.

Objednat rozbor

Platit je možné v hotovosti či kartou při odběru nebo na fakturu.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zvolte si rozbor:

Úplný rozbor

Krácený rozbor

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám

K získání výsledků rozboru stačí 3 kroky


Odběr vzorku

Vzorek musí dle platné legislativy odebrat náš vzorkař.

Odběr vzorku

Vodu odebereme do cca 10 různých vzorkovnic a uložíme do chladu.

Otestování vzorku

Naše laboratoř se pustí do testování vzorků okamžitě po jejich obdržení.

Odeslání výsledků

Do dvou týdnů od dodání budete mít na emailu výsledky.