Rozbor odpadní vody z DČOV

Provozujete domovní čistírnu odpadních vod? A víte, že musíte pravidelně dokládat rozbor této odpadní vody? Vše zajistíme za Vás!

Popis rozboru

Provozujete domovní čistírnu odpadní vody (DČOV)? Víte, že musíte pravidelně dokládat rozbor odpadní vody z domovních čistíren pro ověření účinnosti čištění? Zajistíme jej pro Vás, poradíme Vám, jaké přesně rozbory potřebujete.


OV-A (CHSK, BSK5, NL) - 669 Kč

Použití: Odpadní voda vypouštěná do povrchové vody (řeka, vodoteč, rybník). Platí pro zařízení uvedené do provozu před 1.1.2016.

Legislativa: Řídí se dle Nařízení vlády č. 23/2011 Sb.

Délka analýzy:  7-10 dní.


OV-B (CHSK, BSK5) - 499 Kč

Použití: Odpadní voda vypouštěná do povrchové vody (řeka, vodoteč, rybník). Platí pro zařízení uvedené do provozu po 1.1.2016

Legislativa: Řídí se dle Nařízení vlády č. 41/2015 Sb.

Délka analýzy:  7-10 dní.


OV-C (CHSK, BSK5, NL, N-NH4, P celkový) - 1099 Kč

Použití: Odpadní voda vypouštěná do podzemní vody (zasakování do půdní vrstvy). Platí pro zařízení uvedené do provozu před 1.3.2016.

Legislativa: Řídí se dle Nařízení vlády č. 416/2010 Sb.

Délka analýzy:  7-10 dní.


OV-D (CHSK, BSK5, NL, N-NH4) - 769 Kč

Použití: Odpadní voda vypouštěná do podzemní vody (zasakování do půdní vrstvy). Platí pro zařízení uvedené do provozu po 1.3.2016.

Legislativa: Řídí se dle Nařízení vlády č. 57/2016 Sb.

Délka analýzy:  7-10 dní.


Jak zvolit správný rozbor?

Platí vždy to, co máte uvedeno v Provozním řádu (PŘ). Pokud se požadované rozbory v PŘ liší od námi uvedených parametrů, má přednost PŘ. PŘ stanovuje i četnost kontrolních odběrů. PŘ by měl být sestaven dle platné legislativy v době schválení a legislativa uvádí rozbory, uvedené níže, nicméně individuální odchylky jsou možné.

Rozsah rozboru se liší dle toho, zda je odpadní voda vypouštěná  do povrchové vody (řeka, vodoteč, rybník) nebo do vody podzemní (zasakování do půdní vrstvy) a dále dle data uvedení čistírny do provozu.

Legislativa uvádí, že je třeba odebírat vstup a výstup z DČOV, prokazuje se tím účinnost čištění. Celkem jsou tedy třeba 2 vzorky. V praxi ale dost často stačí předložit jen jeden vzorek z výstupu, opět záleží primárně na tom, co máte v provozním řádu. Případné rozšiřující informace zjistíte v článku, jak funguje čistička odpadních vod

Mohu vzorek odebrat sám?

Pokud nemáte v provozním řádu uvedeno něco jiného, vzorek můžete odebrat sami. Odebírá se vždy z výstupu z DČOV. Je možné použít vlastní čistou vzorkovnici o objemu alespoň 1,5 litru (např. PET láhev od minerální vody apod.). Po odebrání je vzorek třeba doručit co nejdříve k nám do laboratoře.

Akreditovaný odběr vzorku

Vzorek vody může akreditovaně odebrat náš vzorkař. Cena za bodový odběr je 750 Kč, za 2 hodinový odběr 1500Kč včetně DPH.

V případě větší vzdálenosti než 25 km od Prahy nebo Českých Budějovic bude připočtena doprava.

 


Objednat rozbor

Platit je možné v hotovosti nebo kartou při předání vzorku do laboratoře nebo v hotovosti při odběru vzorku naším pracovníkem..

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.

Zvolte si rozbor:

OV-A

OV-B

OV-C

OV-D

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám

K získání výsledků rozboru stačí 3 kroky

Vzorek je třeba odebrat, dopravit k nám do laboratoře, vyplnit předávací protokol a vyčkat na zaslání výsledků.


Odběr vzorku

Máte možnost vzorek odebrat sami a nebo to nechat na nás.

Odběr vzorku

Není třeba speciální vzorkovnice, stačí vlastní čistá PET lahev. Odběr naším pracovníkem stojí 750 Kč resp. 1500 Kč.

Otestování vzorku

Naše laboratoř se pustí do testování vzorků okamžitě po jejich obdržení.

Odeslání výsledků

Do dvou týdnů od dodání budete mít na emailu výsledky.